Raul Wallenberg emlékpark

PARK PAMIĘCI RAOULA WALLENBERGA I DRZEWO PAMIĘCI EMANUEL

Zgodnie z tradycją żydowską naszym obowiązkiem jest pamiętać. Pamiętać o naszych męczennikach i o tych, którzy nie byli Żydami, a którzy narażając swoje życie, pomagali Żydom podczas Holokaustu i ratowali ich przed śmiercią.

Pomysłodawcą drzewa pamięci Emanuel był Tony Curtis, a wykonawcą – rzeźbiarz Imre Vargha. W parku pamięci znajdują się tablice upamiętniające tych, którzy ratowali Żydów, zarówno osoby pochodzenia węgierskiego, jak i innych narodowości.