Dohány utcai zsinagóga

זכר השואה מהדהד באופן חזק מאוד ברובע היהודי בו ממוקם בית הכנסת. רחוב דוהאני היה הגבול של הגטו במלחמת העולם השנייה. היום בשטח שפעם יועד לחצר בית הכנסת נמצא מקום קבורה של מעל 2600 יהודים שנספו בשואה. בית הכנסת פתוח למבקרים בימי חול, וסגור בשבתות ובחגים.

בית הכנסת משמש בעיקר כמקום תפילה, אך הוא מעון גם לאירועים תרבותיים אחרים כמו כן לקונצרטים שונים.

בית הכנסת תוכנן על ידי האדריכל הגרמני לודוויג פרסטר (1797-1863) שהיה מורה באקדמיה בווינה, הבנייה בוצעה על ידי הבנאי איגנאץ ווכסלמן (1828-1903) שהוריש לאחר מותו את כל רכושו למוסד לעיוורים. לאחר שפרסטר עזב, מעצב הפנים של בית הכנסת היה פרידיש פסל המפורסם. חנוכת בית הכנסת הייתה ב-6 בספטמבר 1859. שטחו הפנימי כ-1200 מ"ר, גובה הצריחים 44 מטרים, באולם המרכזי בסביבות ה-3000 מקומות ישיבה, 1497 מקומות עבור הגברים בקומה למטה, ו-1472 המקומות בעזרת הנשים בקומה העליונה.

בית הכנסת שייך ליהדות הנאולוגית, נבנה ברובע היהודי הישן של בודפשט, ברחוב דוהאני, בוגם היום מתגוררים באזור יהודים רבים.

בית כנסת ברחוב דוהאני

בית הכנסת ברחוב דוהאני הינו אחד מאתרי התיירות החשובים בבודפשט. הוא בית הכנסת הגדול באירופה והשני בגודלו בעולם. המבנה נבנה בשנת 1859 בעיצוב שמושפע מהאדריכלות המורית ובו 3000 מקומות ישיבה. מידותיו ופארו מעידים על החשיבות והסטנדרטים הגבוהים של הכלכלה והתרבות של יהדות בודפשט באותה תקופה.