Raul Wallenberg emlékpark

על פי המסורת היהודית, חובתנו לזכור ולא לשכוח. לזכור את הקורבנות, וכמו כן לזכור את חסידי אומות העולם שלמרות הסכנה הנשקפה על חייהם, הם סייעו והצילו יהודים בשואה.

הוגה עץ הזיכרון היה השחקן האמריקאי טוני קרטיס, הפסל הוא פרי עבודתו של אימרה וורגה. בגן ההנצחה נמצאים שלטי זיכרון של חסידי אומות העולם ממוצא הונגרי ואחרים ממדינות שונות שפעלו בהונגריה.

גן הזיכרון ע"ש ראול וולנברג ועץ הזיכרון "עמנואל"