שדרת העמודים, ובית הכנסת בן 186 מקומות הישיבה נבנה בשנת 1931 על ידי לאסלו וואגו.

בית הכנסת "הגיבורים" נועד להנציח את זכרם של 10,000 החיילים היהודיים שנהרגו במהלך מלחמת העולם

הראשונה בצבא האוסטרו-הונגרי.

בית הכנסת "הגיבורים"

בית הכנסת "הגיבורים" מהווה כיום חלק בלתי נפרד מבית הכנסת ברחוב דוהאני.